Automatická kresba

Automatická kresba

Psychoterapie autokresbou probíhá pouze mezi terapeutem a klientem.

Tímto způsobem terapie se dostáváme k hlubší příčině nemocí, či jejim počínajícím symptomům. Kresbou se dá pomoci v různých oblastech života. V partnerských, rodinných, pracovních vztazích, mohou se udělat různá rozhodnutí, potvrzení o těchto, při výběru školy, zaměstnání.

Kresba na začátku sezení ukáže duševní stav klienta a jeho možnosti ideálního stavu na který může člověk dosáhnout, pokud chce na sobě pracovat, zn. přijmout a pochopit příčiny stresu, strachu různých forem. Znovu otevřít svůj život od narození do této doby.

Iveta Maturová

iveta.matur@seznam.cz

+(420) 731 567 122

Černé Voděrady (mapa)
Havírna ev. č. 4082

IČ: 86643088

Fyzická osoba zapsaná úřadem v Praze 10 (obor živnostenský) dne 1.06.2005, číslo jednací: P10-089926/2017